spot_img

Bakan Ziya Selçuk: TIMMS’te Hedefimiz İlk 10

Ankara Eğitim Platformu tarafından düzenlenen TIMSS 2019 Değerlendirme Konferansı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un da katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleşti. Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA) İcra Direktörü Dirk Hastedt’in konuk olduğu konferansta Türkiye’nin TIMSS (Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması) başarısı değerlendirildi. Bakan Selçuk “Hedefimiz var. İlk 10 ülke arasında olmak için her türlü çalışmayı yapacağız” dedi

“TIMSS katılımcı ülke öğrencilerin fotoğrafını ortaya çıkartıyor. Son derece yararlı işlevsel bilgiler sunarak ülkelerin kendi eğitim sistemlerini daha iyi analiz etme imkânı sağlıyor” diyen Bakan Selçuk konuşmasını şöyle sürdürdü:

‘Türkiye En Yüksek Performans Gösteren Ülkeler Arasında’

“Türkiye TIMSS 2019’da malumunuz olduğu üzere tüm alanlarda puanını arttırdı ve ülke sırlamasını yükseltti. Yapılan analizlerde gösteriyor ki bu bağlamda Türkiye’nin yüksek etkili ve beklenenin üzerinde bir performans gösterdiği açık. Türkiye dünyada en yüksek performans gösteren ülkeler arsında yer alıyor denebilir.”

Tımss Sonuçlarında Okulların Akademik Başarısı Ve Disiplin Etkisi

Yapılan analizlerde evde bulunan eğitim kaynaklarının özellikle matematik performanslarını artırdığı yani sosyoekonomik düzeyin son derece önemi olduğunu gösteriyor. Başarıyı etkileyen ilk konu okul iklimiyle ilgili değişkenlerden oluşuyor. Görüyoruz ki okulun akademik başarıya verdiği önem arttıkça o okulun öğrencilerin matematik ve fen bilimlerindeki başarısı artıyor. Akademik başarıyı yüksek düzeyde önemsemeyen okullarla diğer okullar arasında yaklaşık 60 puan fark var. Buna karşın öğrencilerin okula olan aidiyet duygusunun da ciddi bir farklılık oluşturmadığını da görüyoruz. Okul disiplini geçmiş uygulamalarda olduğu gibi TIMSS 2019 fark yaratan bir değişken. Disiplin sorunu yaşamayan okullarla disiplin sorunu yaşayan okullar arasında fen bilimlerinde de 30 puan, matematikte 40 puan yakın fark var. 

Öğretmen Kalitesi De Sonuçları Etkiledi

Öğretmen ve sınıf ortamıyla ilgili değişkenlere baktığımızda mesleki deneyimleri ve iş memnuniyeti fazla olan öğretmenlerin öğrencilerinin başarı oranı daha yüksek. Ayrıca öğrencilerin derse devamsızlıklarının başarının düşmesinde etkili olduğunu görüyoruz.

Deney Fen Bilimlerinde Başarıyı Düşürdü

Fen derslerinde deney yapma sıklığıyla ilgili ilginç bir bulgu söz konusu. Deney yapma sıklığının fen bilimleri dersinde başarıyı düşürdüğünü görüyoruz. Şöyle ki haftada en az bir deney yaparız diyen öğrencilerin ortalaması 475 iken ayda 1 veya 2 deney yaparız diyenlerin ortalaması 523, yılda birkaç deney yaparız diyenlerin ortalaması 541.

Hedef İlk 10 Ülke Arasında Olmak

Türkiye TIMSS uygulamalarında sabit başarı ölçüsü olarak kabul edilen ölçek orta noktasının yani 500 puanın her iki alanda da ilk kez üzerine çıktı. Ayrıca performans iyileşmesi Türkiye’nin tüm bölgelerine yayıldı. Bu bizim olmak istediğimiz yer mi? Tabii ki değil. Bizim daha büyük hedeflerimiz var. Hem PISA da hem TIMSS’te yakaladığımız bu yükselişi sonuçlardan elde ettiğimiz verilerden faydalanarak yeni politikalara dönüştürüp, yeni uygulamalara dönüştürüp gereken tedbirlerimi alacağız ve hedefimiz daha yüksek bir hale dönüştüreceğiz. Hedeflerimiz var, hayallerimiz var. İlk 10 ülke arasında olmak için gereken her türlü çalışmayı yapmaya devam edeceğiz. Türkiye bunu yapabilecek kabiliyet ve yeterliliğe sahiptir.

Bu Araştırmaları Ciddiye Alıyoruz

Uluslararası ve ulusal verilerde yükselişe geçmek elbette bilimsel yöntemler kullanıldığında çok güç değil. Sadece bunun için çalışmak ve gereken politikaları ısrarla uygulamak gerekiyor. Bu açıdan da umudumuzun arttığını söyleyebilirim. Biz bu sınavları, araştırmaları çok ciddiye alıyoruz. Türk eğitim sisteminin politikalarını belirlerken de buralardan elde ettiğimiz verileri sıklıkla uyguluyoruz.
Eğitimde büyük bir başarı hikayesinin rahatlıkla ulaşılabileceğini düşünüyorum.

Okulöncesi Eğitim Zorunluluğu Kaçınılmaz

Okulöncesi eğitim alma süresinin artması okulöncesi eğitimin zorunlu olması okulöncesi eğitimde çocuklarımızın daha fazla bulunması uluslararası literatür açısından ve ortaya konulan veriler açısından kaçınılmaz görünüyor. Çocuklarımızın erişiminin artması noktasında biz uzaktan eğitim döneminde de okulöncesi eğitimin ihmal edilmemesi, onlar için özel kuşaklar hazırlanması, okulöncesi eğitimde velilerimize yönelik öğretmenlerimize yönelik eğitim çalışmaları yapılmasını büyük bir titizlikle sürdürdük ve devam ediyoruz.

Hastedt: Erkekler Kızlara Göre Daha İyi

Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu İcra Direktörü (IEA) İcra Direktörü Dirk Hastedt ise “Türkiye’den öğrencileri, matematik ve fen alanında elde ettiği mükemmel sonuçlar için tebrik ediyoruz. Türkiye bu sonuçlarla, üst orta konuma yerleşti” dedi.

Hastedt, araştırma sonuçlarında kız ve erkek çocukları arasındaki başarı farklılıklarının her zaman dikkat çekici sonuçlar doğurduğunu söyledi. TIMSS’de genel olarak 4’üncü sınıf matematiğinde ülkelerin neredeyse yarısında erkek çocukların kızlardan daha iyi puan elde ettiğini aktaran Hastedt, şöyle konuştu:
“Dünya genelinde 2015 ve 2019’da erkek çocukların lehine büyük bir farklılaşma olduğunu görüyoruz. Sadece 4 ülkede, matematik alanında kız çocukları erkek çocuklarından daha iyi puan aldı. O nedenle dünya genelinde uluslararası sonuçlara baktığımızda özellikle 4. sınıf matematiğinde toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının gerilediğini görüyoruz. Türkiye’deki sonuçlara bakıldığında ise matematik ve fen alanında kız çocukların erkeklerden daha iyi puan alırken artık erkeklerin kız çocuklarını yakaladıklarını gördük. Son araştırmaya bakıldığında, Türkiye’de erkek ve kız çocukların hem matematik hem fen alanında benzer sonuçlar elde ettiğini görüyoruz ve bu kapsamda erkek ve kız çocukları arasındaki fark istatiksel olarak anlamsız.”     

Öğretmenlerin Mesleki Gelişime Olan İhtiyacı Ortaya Çıktı

TIMSS 2019 sonuçlarına göre, Türkiye’den iyi orandaki öğrencinin ileri düzey eşiği geçtiğini aktaran Hastedt, ancak nispi olarak yüksek orandaki öğrencinin minimum eşiği aşamadığını belirtti. Hastedt, araştırma sonuçlarının dünya genelinde öğretmenlerin dijital yeterliliklerinin arttırılması için mesleki gelişim alanına olan ihtiyacı ortaya çıkardığını sözlerine ekledi. 

Yorumlarınız

spot_img

Diğer Başlıklarımız

spot_img

Haber Başlıklarımız