spot_img

BİLSEM’ler De Yüz Yüze Eğitime Başlıyor

BİLSEM’lere kayıtlı 1, 2, 3, 4, 5, 8’inci sınıflar ile 9’uncu sınıf öncesi hazırlık sınıfları ve 9 ve 12’nci sınıflarındaki öğrenciler, bu merkezlerde yüz yüze eğitimlerine başlayacak. BİLSEM’e kayıtlı öğrenciler de yüz yüze eğitimlerine haftada en fazla iki gün devam edebilecek. Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak

Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) kayıtlı öğrenciler, 9 Kasım’dan itibaren yüz yüze eğitime başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü BİLSEM’lerde yüz yüze eğitimle ilgili il milli eğitim müdürlüklerine yazı gönderdi. Buna göre, 9 Kasım’dan itibaren BİLSEM’e kayıtlı öğrencilerden, ilkokulların 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıfları, ortaokulların 5 ve 8’inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının 9’uncu sınıf öncesi hazırlık sınıfları ile 9 ve 12’nci sınıflarında öğrenimlerini sürdürenler, haftada en fazla iki gün ve günde altı saati geçmeyecek şekilde BİLSEM’lerde yüz yüze eğitimlerine başlayacak.

İl veya ilçe hıfzıssıhha kurulu kararıyla açılan okullarda tüm sınıflar seviyesinde eğitimlerini sürdüren BİLSEM’e kayıtlı öğrenciler de yüz yüze eğitimlerine haftada en fazla iki gün ve günde altı saati geçmeyecek şekilde devam edebilecek. Yüz yüze eğitimlerde bir ders/etkinlik 30 dakika, teneffüsler 10’ar dakika olacak. Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler, uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak. Uzaktan eğitimlerde de bir ders süresi 30 dakika olarak planlanacak, öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler BİLSEM müdürlüklerince alınacak.

Öğrenciler Devamsız Sayılmayacak

Dersliklerde oturma planı, fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenip bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı buna göre belirlenecek. Yüz yüze eğitim için öğrencisini BİLSEM’e göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve BİLSEM’e gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak. Öğrencilerin BİLSEM’lerde geçirdikleri ders içi/dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirme yapılacak. Destek eğitim odalarında eğitim hizmetlerine, yeni bir açıklamaya kadar başlanmayacak.

Yorumlarınız

spot_img

Diğer Başlıklarımız

spot_img

Haber Başlıklarımız