spot_img

Dijital Derse İlginin Anahtarı Ödev

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin salgın sürecinde uzaktan eğitim deneyimlerinin incelendiği araştırmada elde edilen bulgulara göre, öğrencilere ödev ve sorumluluk verilmesi dijital derslere olan ilgiyi artırıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle 23 Mart’tan beri okul ve üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilmesi ile başlayan süreçte eğitimin zorunlu olarak dijital hale gelmesiyle gündeme gelen araştırma kapsamında Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin uzaktan öğrenme deneyimleri mercek altına alındı.

475 Öğrenci Katıldı

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü / Eğitim Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Dr. Öğretim Üyesi Mutlu Şen Akbulut liderliğinde, “Boğaziçi Üniversitesi Lisans Öğrencilerinin Salgın Dönemindeki Uzaktan Öğrenme Deneyimlerinin İncelenmesi” başlıklı araştırma 745 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Araştırma bulgularına göre ödevler dijital derslere olan ilgiyi artırıyor. Akbulut daha verimli bir uzaktan eğitim için önemli ipuçları veren araştırmanın sonuçlarını şöyle özetledi:
 Araştırmamızdaki çarpıcı sonuçlardan biri de, öğrenciler öğretim üyelerinin derslerin tasarımı için harcadıkları eforu çok değerli buluyor.
 Ayrıca, sınavlar yerine tasarlanan ödevler nedeniyle derslerdeki iş yükünün arttığı düşünülse de öğretim üyeleri haftalık ödevler tasarladığı zaman derse bağlı kalmanın daha kolay sağlandığı görüşü de birçok öğrenci tarafından paylaşıldı.
 Canlı dersler sırasında etkileşimi destekleyecek Web 2.0 araçlarının etkin kullanımının da derse katılımı ve öğrenme memnuniyetini arttırdığını söyleyebiliriz.
 Öğrencilere sorumluluk vermek de değerli bir strateji. Örneğin uygun aktivitelerde tartışma liderliği rolünü öğrencilere devretmek veya ders aktiviteleri hakkında öğrencilerin görüşlerini, ilgi alanlarına uygun ya da günlük hayatla bağlantılı konularda bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarını istemek gibi…

Canlı Ders Daha Faydalı

Öğretim üyelerinin özellikle acil uzaktan öğretime adaptasyon sürecinde öğrencilerin görüşlerini de göz önüne alarak derslerini tasarlamaları, canlı derslerde etkileşimli aktiviteler yapmaları, ödevlere ve projelere zamanında ve yeterli geribildirim vermeleri, değerlendirme araçlarını ve yöntemlerini uzaktan eğitime uyarlamaları verimli uygulamalar olarak değerlendiriliyor.
 Uzaktan öğretimde tamamen asenkron yapılan derslerin verimli olarak değerlendirilmediğine, öğrencilere sınıf arkadaşları ve hocalarla etkileşim kurmalarını sağlayacak imkanlar sunamadığımızda derse gerekli katılım sağlanamıyor ve öğrenciler kendini izole hissediyor.
 Bu nedenle, öğrencilerimizle iletişimimizi güçlü tutmak için canlı dersler sırasında veya asenkron görevlerde de öğrenci-öğrenci etkileşimi artıracak etkinlikler tasarlamak, tartışma, akran geribildirimi ve soru-cevap forumları oluşturmak sıkça başvuracağımız stratejilerden olmalı.

Yorumlarınız

spot_img

Diğer Başlıklarımız

spot_img

Haber Başlıklarımız