spot_img

“Döner Sermaye Yönetmeliği” Yeniden Düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliği yeniden düzenlendi. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan söz konusu düzenleme, Bakanlık merkez teşkilatı ile il milli eğitim müdürlükleri bünyesinde bulunan döner sermaye işletmelerinin yönetimi, faaliyet alanları, bütçe işlemleri, işleyişi, sermaye kaynakları, her türlü idari ve mali işlemleri ile gelir ve giderlerine ilişkin usul ve esasları içeriyor

Merkezde bulunan Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce, açılacak ihalelere gerektiğinde katılabilecek, teklif verebilecek ya da sipariş alabilecek. 

500 Milyon Liralık Sermaye Artırılabilecek

Yönetmelikte, il milli eğitim müdürlükleri döner sermaye işletmelerinin faaliyetleri de yer aldı. Bakanlık Döner Sermaye İşletmesinin 500 milyon lira olan sermayesi, talebi üzerine, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşüyle Cumhurbaşkanınca artırılabilecek. Bu suretle artırılan sermaye elde edilen karlarla karşılanacak.   
İl milli eğitim müdürlüklerinde kurulacak döner sermaye işletmelerine, ihtiyaçları kadar sermaye tahsis edilecek. Döner sermaye işletmelerinden kapatılanların sermayeleri ile borç ve alacaklarının hangi işletmeye devredileceği konusunda Bakanlık yetkili olacak.     

Tahsilat Ve Ödemeler

Yönetmelik değişikliğine göre, işletmenin nakit varlıkları, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun ilgili maddesi çerçevesinde belirlenecek banka şubelerinde işletme adına açılacak hesaplara yatırılacak. Ödemeler banka kanalıyla yapılacak. Ancak, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen ödemeler kasadan yapılabilecek. Kasa fazlası paralar gönderme emri ile banka hesabına yatırılacak. İşletme bütçesinden yapılacak harcamalarda ödeme belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgeler hakkında Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri uygulanacak. Ödemeler, kişi ya da kurum adına düzenlenecek gönderme emrine istinaden banka aracılığıyla yapılacak, hiçbir şekilde hamiline yazılı kambiyo senedi düzenlenemeyecek. 
Öte yandan, bugün yürürlüğe giren bu yönetmelikle, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.     

Yorumlarınız

spot_img

Diğer Başlıklarımız

spot_img

Haber Başlıklarımız