spot_img

EBA Öğretmenler İçin Hem Güvensiz Hem Zor

Öğrenciler arasındaki fırsat eşitsizliğini görünür kılan uzaktan eğitim süreci, öğretmenler için de pek çok zorluğu beraberinde getirdi. EBA sisteminde, “Ders saatlerinin sık değişmesi, öğrenci katılımının düşüklüğü ve güvenlik kaygısı” gibi yaşanan zorluklar öne çıktı

Eğitim Reformu Girişimi’nin öğretmen politikaları alanında yaşanan gelişmeleri bir araya getirdiği, “Eğitim İzleme Raporu” isimli çalışmada, öğretmenlerin canlı ders deneyimleri paylaşıldı. Rapor, öğrenciler arasındaki fırsat eşitsizliğini açığa çıkaran uzaktan eğitim sürecinin öğretmenlere etkisini ortaya koydu.

Raporda paylaşılan verilere göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılında 1 milyon 176 bin 128 öğretmen EBA’ya giriş yaptı. Aktif öğretmen oranının yüzde 96,1, öğretmenlerin ortalama EBA kullanım sürelerinin ise 27,3 dakika olduğu bildirildi. 23 Mart-19 Haziran dönemleri arasında 976 bin 695 öğretmen EBA’ya 88 milyon 620 bin defa giriş yaptı.

DERSE KATILIM DÜŞÜK

Öğretmenlerin dijital okuryazarlıkları yüksek olsa dahi uygulama sürecinde pek çok zorluk yaşadıklarına ilişkin tespite de ERG’nin raporunda yer verildi. Raporda, görüşülen öğretmenler açısından öne çıkan temel zorluklardan bazıları şöyle:

► Canlı ders için ayrılan sürelerin sık değişmesi.
► Her hafta yeni bir plan yapmak için çaba harcanması.
► Canlı derslerle çocukların EBA TV ders saatlerinin çakışması nedeniyle ders saati planlarının değiştirilmek zorunda kalınması.
► EBA’da canlı derse öğrenci katılımının düşük olması ve öğrencilerin derse katılımlarının süreklilik arz etmemesi.

Güvenlik Kaygısı

Raporda canlı dersler için EBA dışında Zoom ve Microsoft Teams gibi uygulamaları kullanan öğretmenlerin güvenlik konusunda yaşadıkları kaygılara ilişkin de şu değerlendirme yapıldı:

“Bu süreçte kamuoyunda da sıklıkla tartışıldığı gibi, bu uygulamaların güvenliği konusunun öğretmenleri kaygılandırdığı anlaşılıyor. Bakanlıktan yapılan yönlendirmeyle öğrencilerin kameralarını kapatarak derslerini yürütmeyi deneyimleyen öğretmenler, öğrencileri görmeden yapılan canlı derslerde özellikle sınıf yönetimi konusunda zorluklar yaşıyorlar. MEB, 2020-2021 eğitim öğretim yılının başında canlı derslerin EBA üzerinden yapılması gerektiğinin altını çiziyordu. 29 Eylül itibarıyla MEB, canlı derslerde EBA’nın yanı sıra güvenilir diğer kaynakların da kullanılabileceğini duyurdu. Görüşülen öğretmenlerin bir bölümü EBA üzerinden canlı ders yapmakta zorluk yaşansa da güvenlik kaygıları sebebiyle diğer programları kullanmayı tercih etmediğini, bir bölümü ise çocukların eğitimlerinden geri kalmamaları için güvenliğe ilişkin riskleri göze alarak eğitimlerine başka platformlarda devam ettiklerini belirtiyor.”

Yorumlarınız

spot_img

Diğer Başlıklarımız

spot_img

Haber Başlıklarımız