spot_img

Özel Okullarla İlgili Çok Önemli “Yüz Yüze Eğitim” Kararı

MEB, özel eğitim kurumlarındaki yüz yüze eğitim faaliyetleriyle ilgili illere yazı gönderdi. Buna göre, özel ilkokullarda, okulların açılmasından itibaren resmi okullardaki yüz yüze eğitim programının aynısı uygulanacak. Özel okullarda, resmi okullardaki uygulamaların dışında hiçbir şekilde yüz yüze eğitim veya herhangi bir etkinlik yapılmayacak. Özel okullarda, 8 ve 12’nci sınıf öğrencileri için olanlar dışında hiçbir suretle takviye kurs faaliyeti düzenlenmeyecek. Özel öğretim kursları, sadece kurum açma izinlerinde belirtilen bilim grubunda yüz yüze eğitime devam edebilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okullarda, resmi okullardaki uygulamaların dışında hiçbir şekilde yüz yüze eğitim veya herhangi bir etkinlik yapılmayacağıyla ilgili illere yazı gönderdi. Yazıda, özel okulöncesi eğitim veren kurumlarda yürütülecek kulüp faaliyetleri, özel ilkokulların birinci sınıflarında yüz yüze eğitim verilmesi, özel okulların 8 ve 12’nci sınıflarında yapılacak takviye kursları, özel öğretim kurslarında yürütülecek eğitim faaliyeti ile izinsiz eğitim faaliyetinde bulunan yerler hakkında bakanlığa ulaşan talep ve şikayetler üzerine, bazı açıklama ve uyarılarda bulunma zarureti ortaya çıktığı belirtildi. Buna göre, özel okulöncesi eğitimi veren kurumların kurucuları ve öğrenci velilerinin istemeleri halinde, ‘Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu’nda yer alan hususlara titizlikle uyulması kaydıyla, özel okulöncesi eğitimi veren kurumlarda, yaz okulu ve yaz kulüpleri faaliyetleri yapılabilecek, başvuru olması halinde yenileri de açılabilecek.

Özel ilkokullarda, okulların açılmasından itibaren resmi okullarda uygulanan yüz yüze eğitim programının aynısı uygulanacak. Özel okullarda, resmi okullardaki uygulamaların dışında hiçbir şekilde yüz yüze eğitim veya herhangi bir etkinlik yapılmayacak. Özel okulların 8 ve 12’nci sınıf öğrencileri için 17 Ağustos 2020-6 Haziran 2021 arasında takviye kurs faaliyetleri yapılacak. Bu sınıfların dışında hiçbir suretle takviye kurs faaliyeti düzenlenmeyecek. Özel öğretim kursları, sadece kurum açma izinlerinde belirtilen bilim grubunda yüz yüze eğitime devam edebilecek.

Kişisel gelişim kurslarıyla diğer çeşitli kurslarda da sadece kurum açma izinlerinde belirtilen öğretim programında yüz yüze eğitim sürdürülecek. 8 ve 12’nci sınıf öğrencileri için destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kursları açık olup yüz yüze eğitim verildiğinden, bu kurslara devam eden öğrencilerin yurt veya pansiyon ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için özel öğrenci yurt ve pansiyonları ‘Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu’nda belirtilen şartlar yerine getirilerek açılacak.

İzinsiz Çalışan Kurumlara İdari Para Cezası Uygulanacak

Bu hususlara aykırı hareket eden kurumlara, Özel Öğretim Kurumları Kanunu uyarınca idari yaptırım uygulanacak. Ayrıca bu süreçte her ne ad altında olursa olsun bakanlıktan veya valiliklerden kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almaksızın eğitim faaliyetinde bulunan ve valiliklerde kurulan izleme ve koordinasyon komisyonlarınca tespit edilen kişi veya yerler hakkında, brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası uygulanacak, bu yerler valiliklerce kapatılacak.

Yorumlarınız

spot_img

Diğer Başlıklarımız

spot_img

Haber Başlıklarımız