spot_img

Sınav Uygulama Takvimi Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020-2021 eğitim öğretim yılında yapılacak olan ölçme, değerlendirme ve uygulama takvimini açıkladı

MEB’den sınavlarla ilgili yapılan açıklama şöyle:
“Sınav planlamaları alan zümre başkanları kurulu tarafından belirlenecek. Sınav tarihleri en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak ve e-Okul Sistemine işlenecek. Sınavlarla ilgili hususlar, dersin öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme esasları da dikkate alınarak alan zümre öğretmenleri kurulu tarafından belirlenip kararlaştırılacak. Her bir sınav, atölyelerdeki uygulama sınavları gibi zorunlu hâller dışında, bir ders saati (40 dakika) süre verilerek uygulanacak ve sınav soruları bu süreye uygun olarak hazırlanacak.

Bir Günde En Fazla 3 Sınav

Bir günde her bir öğrenci için iki dersten, zorunlu hallerde en fazla üç dersten sınav yapılabilecek. Kendisinde veya birlikte kaldığı aile bireylerinden herhangi birinde kronik hastalık bulunan öğrenciler, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak. Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazereti uygun görülen öğrenciler alan zümre öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınava alınacak.

Öğrenciler İstediği İlde Sınava Girebilecek

İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla yüz yüze eğitim kapsamına alınmayan sınıflar düzeyindeki öğrenciler, istemeleri hâlinde yerleşim yerlerindeki öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türündeki eğitim kurumlarında, aynı okul türü bulunmaması hâlinde aynı program uygulayan resmi ve özel okullarda sınavlara girebilecek. Bu kapsamdaki olan öğrenci velileri 26 Şubat’a kadar sınava girilecek dersleri de belirterek bu konudaki taleplerini ikametlerinin bulunduğu ildeki ilgili okul müdürlüğüne bir dilekçeyle bildirecek. Bu kapsamda sınav giren öğrencilerin aldıkları puanlar sınava girilen okul müdürlüğünce öğrencilerin kayıtlarının bulunduğu okullara elektronik ortamda ivedilikle bildirilecek ve sınav evrakları da ilgili okul müdürlüğüne ulaştırılacak.”

İşte Sınav Takvimi

Sınav uygulama takvimi açıklandı

Yorumlarınız

spot_img

Diğer Başlıklarımız

spot_img

Haber Başlıklarımız