Ana Sayfa Kurumlar Tarım Ve Hayvancılık İçin Üç Yeni Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Tarım Ve Hayvancılık İçin Üç Yeni Uygulama Ve Araştırma Merkezi

0

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) girişimiyle ‘hayvancılık sektöründe dijital teknolojiler’, ‘gıda arzı güvenliğinde dijital teknolojiler’ ve ‘jeotermal ileri sera teknolojileri’ olmak üzere üç alanda Türkiye’nin ilk ortak araştırma merkezlerini kuracak

Kırklareli Üniversitesi koordinatörlüğünde, Burdur Mehmet Akif Ersoy ile Tekirdağ Namık Kemal üniversiteleri ortaklığında ‘Gıda Arzı Güvenliği ve Dijitalleşme Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi’ adıyla kurulacak olan ortak uygulama ve araştırma merkezinde ‘gıda, tarım ve hayvancılık’ alanları birbirleriyle bağlantılı olarak ele alınacak. Yeterli, sağlıklı, güvenilir ve besleyici gıdaya, fiziksel ve ekonomik bakımdan sürekli erişimi sağlamak amacıyla bilimsel çalışmalar yürütülerek gıda arzı güvenliği konusunda yenilikçi politikalar, yerli ve milli çözümler üretebilmek, tarım, gıda ve hayvancılıkta yeni teknolojilerin kullanılmasını ve gıda alanında kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak, kırsal kalkınmayı ve uluslararası piyasalarda rekabet edebilirliğini sağlamak hedefleniyor.

Geçtiğimiz ay, Gazi Üniversitesi koordinatörlüğünde, Ankara ile ve Orta Doğu Teknik üniversitelerinin ortaklığında ‘Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (NÖROM) kurulması YÖK tarafından uygun bulunmuş ve alanında öne çıkmış üniversitelerin stratejik konularda yapacakları ortak Ar-Ge çalışmalarıyla kamu kaynaklarının etkin kullanımını amaçlayan Türkiye’deki ilk model gerçekleştirilmişti. Bu kapsamda yapılan değerlendirmeler sonucunda ülkemizin öncelikli alanlarında faaliyet göstermesi planlanan üç yeni ortak uygulama ve araştırma merkezinin daha kurulması kararlaştırıldı.

Projeler Gıda Ve Hayvancılığa Katkı Sağlayacak

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi koordinatörlüğünde, Hacettepe ile Kırklareli üniversiteleri ortaklığında ‘Hayvancılık Sektöründe Dijital Teknolojiler Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi’ adıyla kurulacak olan ortak uygulama ve araştırma merkeziyle, hayvancılık sektöründe yenilikçi yaklaşımlar ve dijitalleşme ile daha fazla üretken bir sektör oluşmasına katkı sağlanacak ve ürün geliştirmeye yönelik Ar-Ge projeleri yapılacak.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi koordinatörlüğünde, Ankara ile Selçuk üniversiteleri ortaklığında ‘Jeotermal İleri Sera Teknolojileri ve Üretim Teknikleri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi’ adıyla kurulacak olan ortak uygulama ve araştırma merkeziyle de ulusal gıda arzı kapasitemizin artırılmasına yönelik ulusal hedef ve politikalar kapsamında öncelikli olarak belirlenen seracılık alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeye ileri teknikleri kullanarak katkı sağlayan çalışmalar yürütülecek.