spot_img

Üniversitelerde Dijital Eğitim Kültürü Şekilleniyor

Koronavirüs pandemisi nedeniyle geçtiğimiz mart ayında uzaktan öğretime zorunlu geçiş yapan üniversiteler; akademik eğitimde verimliliği artıracak alternatif öğretim metotlarına yönelmeye başladı. Online eğitim ile yüz yüze eğitimin birlikte uygulandığı, hibrit, blended learning (harmanlanmış eğitim) ya da karma eğitim olarak adlandırılan model de bu metotlardan biri. Yeni akademik yılda “Blended Learning (Karma Eğitim)” adıyla bu eğitim modelini de devreye alan İstanbul Kültür Üniversitesi’nde (İKÜ), öğrenciler sınıf ortamındaki derslere hem fiziksel olarak hem de üniversitenin kurumsal uzaktan eğitim çözümü CATS üzerinden online olarak eş zamanlı katılabiliyor

Dijital Öğretim Teknoloji Ve Kampüs Yatırımları

Yüz yüze eğitim ve online eğitim modellerinin birlikte uygulandığı ‘hibrit – karma eğitim’ kapsamında, İKÜ ilk etapta 16 dersliği canlı yayın için kullanıma açtı. Uzaktan öğretim çözümü CATS ile entegre olan hibrid-karma eğitimde, amfi ve sınıfların dijital donanımları da artırıldı. Üniversite olarak uygulamaya başladıkları karma eğitimin, uzaktan eğitim için kullanılan İKÜ CATS sistemine entegrasyonu hakkında bilgi veren İKÜ Yazılım Geliştirme ve İnovasyon Müdürü Ahmet Gökhan Uluçay, “CATS, üniversitemizin kurumsal uzaktan eğitim portalı. Yaklaşık 11 yıllık bir geçmişimiz var. MIT, Stanford gibi üniversitelerin kullandığı açık kaynak kodu Sakai’yi uygulayarak geliştirdik. Pandemi süreci ile birlikte sistemimiz de öğrenci ve akademisyen ihtiyaçlarına göre dönüştü. Yeni akademik yılda canlı ders anlatımı başta olmak üzere dijital eğitim kültürünün tüm bileşenlerini içeren bir yapıya dönüştü. Geçtiğimiz yılın bahar döneminde toplam beş bin ders kaydıyla öğrencilerimizin yüzde 90’ına ulaştık. Yeni dönemde birlikte Interaktif içerik oluşturma araçlarını geliştirdik. Sanal sınıf sistemini kendi kaynaklarımız ve kontrolümüz altında sisteme entegre ettik. Şeffaf ölçme ve değerlendirme imkânı sunan rubric entegrasyonu, ders içi sosyal etkileşimi sağlayan chat, mesaj panelimiz ve öğrenci-akademisyen profili sayfalarımızla mobil entegrasyonu en üst seviyeye çıkardık. Akademisyenlerimizle ortak yürüttüğümüz çalışmalarla birlikte yaklaşık 90 interaktif uygulama ile ders içeriklerini interaktif ve raporlanabilir duruma getirdik. Hibrid-karma eğitimin temeli olan sınıf içi donanımların sağlanması, bağlantı alt yapımız ve uzaktan öğretim çözümlerimizle uçtan uca dijital bir kültür inşa ediyoruz” diye konuştu.

Eğitimde Hibrit Etkisi

Yabancı dil hazırlık eğitimini hibrit amfilerde sunduklarını ifade eden İKÜ Yabancı Diller Bölüm Başkanı Dr. Sinan Bataklar ise karma modelin avantajlarını şöyle ifade etti:

Uzaktan öğretim için üniversitemizin geliştirdiği CATS isimli kurumsal portalımız var. Hibrit sınıflarımız bu portalla entegre çalışıyor. Dil eğitimi gibi etkileşimle öğrenilen ve mümkün olduğu kadar fazla temas gerektiren bir alanda, hibrit sınıf ve uzaktan öğretim platformumuzun entegrasyonu son derece verimli oldu. Ödev paylaşımından, sohbetlere, ölçme ve değerlendirme, dosya paylaşımına kadar pek çok bileşeni birlikte kullanıyoruz. Eğitime katılan bütün öğrencilerimizin aldığı dersleri, buraya gelemeyen veya gelmemeyi tercih eden öğrencilerimize canlı yayınla aktarabiliyoruz. Buradaki bütün sınıflar da canlı yayın için yeniden düzenlendi. Canlı yayınla gerçekleşen dersler aynı zamanda kayıt altına alınıyor ve geçmişe dönük kaynaklara kolay bir şekilde ulaşılabiliyor. Bizim bir seviyemizde 800 saate yakın eğitim alan öğrencilerimiz var. Hazırlık sınıfını bitirdikten sonraki 4 yıl boyunca öğrenci geri dönüp baktığında o eğitimlerin tekrar üzerinden geçebilir, izleyebilir, kaynaklara ulaşabilir. Öğrenciler, kayıt altına alınmış derslere her an erişim sağlayabiliyorlar. Öğrencilerimiz bazen yüz yüze soramadığı soruları uzaktan öğretim platformumuz CATS üzerinden de rahatça sorabiliyor. Ders kaçırma, tekrar, bilginin pekişmediği noktalarda öğrencinin yaşadığı stres önemli ölçüde azaldı.”

Yorumlarınız

spot_img

Diğer Başlıklarımız

spot_img

Haber Başlıklarımız