spot_img

Üniversitelerin Yayın Karnesi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversitelerin performansının değerlendirildiği ‘Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2020’nda ‘Üniversite İzleme ve Değerlendirme Göstergeler Seti’ beş alandaki 45 ana göstergeden oluşuyor. Üniversitelerin yaptığı çalışmaların tamamını kapsaması hedeflenen göstergeler ‘Eğitim ve Öğretim’, ‘Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın’, ‘Uluslararasılaşma’, ‘Bütçe ve Finansman’ ile ‘Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk’ ana kategorileri altında gruplandırıldı

Üniversiteler, ‘Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın’ kategorisinde 14 gösterge incelendi. Buna göre, 2019’da; 186 üniversitenin ulusal hakemli dergilerde kurum adresli yayımlanmış en az bir yayını bulunuyor, 32 üniversiteden öğretim elemanları da 57 bilim, teşvik ve sanat ödülü aldı. YÖK’ün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Üniversitelerimizin, yürüttükleri projelerin ve bünyelerindeki öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımladıkları yayınların izlenmesi ve değerlendirilebilmesi amacıyla ‘Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın’ kategorisinde 14 gösterge incelendi. Bu göstergelerden bir tanesi, Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan yayın sayısı. 2019 yılında 186 üniversitenin ulusal hakemli dergilerde kurum adresli yayımlanmış en az bir yayını bulunuyor.

Bilim Ve Sanat Ödülü

2015-2019 döneminde en yüksek yüzde 10’luk dilimde atıf almış en az bir yayını olan üniversite sayısı 177’dir. 63 üniversitenin bu kapsamdaki yayın sayısı 100 ve üzerinde. 2019 yılında 32 üniversiteden öğretim elemanları YÖK, TÜBİTAK veya TÜBA’dan 57 bilim, teşvik ve sanat ödülü aldı.

Burslar Devam Ediyor

Ülkemizin öncelikli alanlarında doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla YÖK 100/2000 Doktora Programını yürütmeye devam ediyoruz. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında 92 devlet üniversitesinde öğrenim gören 4 bin 677 öğrenci bu kapsamda burs aldı. 2019 yılında 157 üniversitede ulusal ve uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen 8 bin 362 Ar-Ge projesi yürütüldü.”

Yorumlarınız

spot_img

Diğer Başlıklarımız

spot_img

Haber Başlıklarımız