spot_img

Yabancı Dil ‘Türkçe’ Seferberliği

Yurtiçi ve yurtdışındaki yabancı öğrencilere Türkçe öğretiminde kullanılmak üzere geliştirilen ‘Türkçe’nin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı’ uygulanmaya başlandı. Türkçe dil becerilerinin kazandırılması ve ölçme değerlendirilmesine yönelik sınavlarda ulusal ve uluslararası standartları sağlamak amacıyla hazırlanan program, MEB’in bu alana yönelik onaylı ilk programı olma özelliğini taşıyor

Türkçe’nin yurtiçi ve yurtdışında yabancı dil olarak öğretimine yönelik artan ihtiyaç nedeniyle hazırlanan, ‘Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı’ tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) adına PIKTES (Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi) ve Türkiye Maarif Vakfı’nın işbirliğiyle yürütülen çalışmalara farklı üniversitelerden pek çok uzman ve akademisyen katıldı. Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni, Temel Yaşam Becerileri, Avrupa Yeterlikler Çerçevesi ve Değerleri esas alınarak hazırlanan Program, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylandı.

Program, Türkçeyi bir yabancı dil olarak temel düzeyden (A1) ileri düzeye (C1) kadar aşamalı bir biçimde yapılandıran, temel dil becerilerini (okuma, dinleme, sözlü üretim, sözlü etkileşim, yazma) bütünleşik ve sarmal bir anlayışla ilişkilendirerek geliştirmeyi hedefleyen, dil becerilerini destekleyen işlevsel bir yaklaşımla sunarak kültürel duyarlılığı, dilin sosyokültürel bağlamına uygun biçimde kazandırma amacıyla hazırlandı.

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimine İhtiyaç Arttı

Türkçe’nin, uygarlığın kilit taşı olduğuna belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şöyle konuştu:
“Türkçemiz kültürümüzün taşıyıcısı. Bugüne kadar Türkçemize ve Türkçe ile insanlığa katkı sunmak için birçok proje hayata geçirdik. Bugün tüm dünyada Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine yönelik artan bir ihtiyaç söz konusu… Dil bayrağımızın tüm dünyada yaygınlaşması bizim açımızdan büyük önem taşıyor. Dilimizin güçlenmesi, konuşan nüfusun artması için gayret sarf etmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda hazırlanan ‘Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı’ içeriği hem örgün hem de yaygın eğitime uygun, esnek yapıda. Türkçe’nin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı, MEB’in bu alana yönelik onaylı ilk program olma özelliğini taşıyor. Artık yurtiçi ve yurtdışında Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretildiği örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, materyal hazırlama süreçlerinde, Türkçe dil becerilerinin ölçme ve değerlendirmesine yönelik sınavlarda ulusal ve uluslararası standartları bu program aracılığıyla sağlayacağız.”

Yorumlarınız

spot_img

Diğer Başlıklarımız

spot_img

Haber Başlıklarımız