spot_img

YÖK 100 Alanda Doktora Bursu Veriyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ülkenin doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere, yurtiçindeki devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda YÖK Doktora Bursu verileceğini açıkladı. YÖK 100/2000 doktora projesinin yeni çağrı döneminde, ‘deprem çalışmaları’ ve ‘afet ve acil durum yönetimi’ gibi dikkat çekici yeni güncel alanlar da yer aldı

Fen ve mühendislik, sosyal bilimler ile sağlık başlığı altındaki 100 tematik alanda YÖK Doktora Bursu verilecek. Devlet yükseköğretim kurumları burs programına 7-22 Ocak (Saat17:00) tarihleri arasında https://yoksis.yok.gov.tr/burslar adresinden başvuru yapabilecekler. YÖK tarafından yapılan konuyla ilgili açıklama şöyle:
“Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu alanlarında doktoralı insan kaynağını yetiştirmeyi hedefleyen, ‘Yeni YÖK’ün sisteme dâhil olan ve şu ana kadar desteklenen doktora öğrenci sayısı 5 bini geçti. İlk mezunlarını vermeye başlayan proje, 1000 kişi başına düşen doktora mezunu sayısının üst seviyelere çıkması yönünde katkı sağlamakla birlikte ülkenin güncel sorunlarının çözümüne yönelik yetişmiş nitelikli insan kaynağını da yetiştiriyor.

10 Yeni Bilim Alanı

YÖK 100/2000 Doktora Projesi, önümüzdeki 10 yılda ihtiyaç duyulacak alanlarda geleceğe yatırım yapmayı hedefliyor. Bu kapsamda ‘Türkiye’nin Otomobili’ projesinin üretiminde ihtiyaç duyulacak doktoralı insan gücünün yetiştirilmesi için YÖK 100/2000 Doktora Projesi kapsamına üç yeni bilim alanı ve Türkiye’nin savunma sanayisinde ‘Yerli ve Milli Teknoloji Hamlesine’ katkı sağlamak amacıyla da yedi yeni bilim alanı daha projeye eklendi

Afetlere Yönelik Yeni Alt Alanlar

2020-2021 eğitim öğretim bahar dönemi çağrısı ile ülke gündemindeki konulara katkıda bulunmak amacıyla projeye önemli yeni alt alanlar eklendi. Son dönemde sıkça yaşanan ve can kayıplarına da yol açabilen depremlere yönelik bu alanda nitelikli insan kaynağının yetişmesi adına ‘Deprem Çalışmaları’ (Sismik İzolasyon Yöntemleri, Depreme Dayanıklı Malzeme Teknolojileri, Entegre Teknolojiler, Pratik Güçlendirme Teknolojileri, Jeofizik Çalışmalar-Diri Fayların Tespiti, Deprem Risk Çalışmaları, Zemin Yapısının Tespitine Yönelik Çalışmalar, Deprem Yapı Sönümleyicileri, Yapı Operasyonel Modal Testler, Deprem Erken Uyarı Sistemleri, Tsunami Erken Uyarı Sistemleri, IoT Tabanlı Akıllı Deprem Uyarı Sistemleri dâhil) ile ‘Afet ve Acil Durum Yönetimi’ alt alanları eklendi.

Yeraltı Kaynakları Yönetimi

Ayrıca enerji kaynaklarını etkin kullanabilmek ve var olan enerji ihtiyacının denizlerde yürütülen çalışmalarla sorunsuz bir şekilde tespit edilebilmesi adına ‘Yeraltı Enerji Kaynakları Yönetimi’ (Derin Deniz Sondajı ve Üretim Teknikleri, Doğal Gaz Üretim/Depolama Teknolojileri, Jeotermal Rezervuar, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliğinde Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi, Deniz ve Kara Sismik Ölçüm Teknolojileri dâhil), Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği (Deniz Sismolojisi, Deniztabanı Deprem ve Tsunami Gözlem Teknolojileri, İnsansız Sualtı Araçları dâhil) eklendi. Gelecekteki ihtiyaç olmaktan çıkıp günümüzü tehdit eden su kaynağı sıkıntılarının çözümüne yönelik çalışmaların artması ve yaygınlaşmasını teşvik etmek adına “Sürdürülebilir Su Kaynakları” (Su Tasarruf Teknolojileri ve Arıtma Teknolojileri dahil) alt alanında da yeniden çağrıya çıkıldı.”

Yorumlarınız

spot_img

Diğer Başlıklarımız

spot_img

Haber Başlıklarımız