spot_img

Cezaevlerine 40 Öğretmen

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki ceza infaz kurumlarında görevlendirilmek üzere 40 kadrolu öğretmen alımı yapacak

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre bakanlıkça, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarına sözlü sınavıyla 9’uncu dereceli kadrolara, 35 erkek ve beş kadın olmak üzere toplam 40 kadrolu öğretmen alımı yapılacak. Başvurular, 18 ile 29 Ocak 2021 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecek ve şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile 2020 KPSSP3 puanı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) web servisleri aracılığıyla alınacak. Başvuru aşamasında Yükseköğretim Bilgi Sisteminde yer alan öğrenim bilgileri dikkate alınacak. Başvuru yapacak adaylar, işleminin nasıl yapılacağına dair hazırlanan e-Başvuru Kılavuzu’na (cte.adalet.gov.tr) adresinden ulaşabilecek. Başvuru şartlarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak. Adaylardan, başvuru işlemini tamamladıktan sonra ‘Başvurularım’ ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri istenirken, ‘Başvuru Tamamlandı’ ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacak. Adaylar başvurularını iptal etmek istediği takdirde, yine e-Devlet üzerinden bu işlemi gerçekleştirebilecek. Adaylarda Türk vatandaşı olmak, erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmaması, güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması, görevini sürekli yapmasına engel bir durumunun olmaması ve ilgili yüksek öğretim kurumundan mezuniyetini belgeler diploma sahibi olması şartları aranacak. Ayrıca başvuru sırasında adayların diploma, transkript, askerlik durum belgesi ve sertifikalarını (Pedagojik Formasyon Belgesi, tezsiz yüksek lisans, sınıf öğretmenliği sertifikası) e-Devlet’e yüklemeleri gerekecek.

Sözlü sınava, 2020 KPSS Lisans sınavına katılıp KPSSP3 puan türü esas alınarak en yüksek puandan başlamak üzere işe alım yapılacak sayının üç katı olan 120 kişi çağırılacak. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylardan sınava gelirken resimli kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları istenecek. Sözlü sınav, adayın atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 20, genel kültür 20, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Ayrıca adaylara genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresiyle ilgili konuların bir veya birkaçından da sorular yöneltilecek. Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için en az 70 puan alması gerekiyor. Sözlü sınava girecek adayların isimleri, sınav yerleri ile sözlü sınav tarihleri Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden (www.cte.adalet.gov.tr) daha sonra ilan edilecek. Nihai başarı listesi, adayların merkezi sınav ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenerek sınavın bitiminden sonra kurumun internet sitesinde ilan edilecek. Ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacak.

Yorumlarınız

spot_img

Diğer Başlıklarımız

spot_img

Haber Başlıklarımız