spot_img

Liselerde ‘Online’ Sınavın Önü Açıldı

Millî Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yaparak “uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmaz” şeklindeki hükmü yürürlükten kaldırdı. Yapılan değişiklikle istendiği takdirde uzaktan da sınav yapılabilecek 

Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüse rağmen önce sınavlar yüz yüze yapılacak demiş ancak şartlar el vermeyince ilk dönem sınavları iptal etmişti. İlköğretimde notların performansa göre, liselerde ise ikinci dönem yapılacak sınavların ardından belirleneceği açıklandı. Resmi gazetede yayımlanan kararla yönetmelikte de değişikliğe gidildi. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ek 2’nci maddesinin beşinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırıldı. Yani “uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmaz” şeklindeki hüküm yürürlükten kaldırıldı.

İşte Düzenleme Yapılan Madde

İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle Bakanlıkça veya il/ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararına istinaden mahalli mülki idare amirince ortaöğretim kurumlarının tamamında ya da bir kısmında eğitim ve öğretime ara verilmesi, öğrencilerin sadece bir dönem puanının bulunması ve ara vermeye sebep olan şartların devam etmesi nedeniyle telafi programının uygulanamayacak olması durumunda öğrencilerin yılsonu puanı, bir dönem puanı ile belirlenir.

  1. a) Doğrudan sınıf geçme şartlarını sağlayan öğrenciler doğrudan,
  2. b) Doğrudan sınıfı geçme şartlarını sağlamayan öğrenciler alt sınıflar da dahil başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın sorumlu olarak,
  3. c) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında bu fıkranın (a) ve (b) bentlerine ek olarak;

1) İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler; beceri sınavının yapılamaması durumunda işletmede beceri/mesleki eğitim dersinin bir dönem başarı puanı, bu dersin yılsonu başarı puanı olarak değerlendirilerek,

2) Teorik ve uygulamalı derslerin eğitimini Yönetmeliğin 63’üncü maddesine göre işletmelerde yoğunlaştırılmış olarak gören öğrenciler, önceki sınıflarda yoğunlaştırılmış eğitim programına katılmış olmaları şartıyla,
bir üst sınıfa geçer.

3) Devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalan öğrenciler ikinci fıkra kapsamında değerlendirilmez.

4) İkinci fıkra kapsamındaki öğrencilerin yeni ders yılı sonundaki başarı durumu, bu yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre değerlendirilir.

5) Birinci fıkrada yer verilen gerekçelerle yüz yüze yürütülmekte olan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği durumlarda, uzaktan eğitim yapılabilir. Ancak uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmaz.

Yorumlarınız

spot_img

Diğer Başlıklarımız

spot_img

Haber Başlıklarımız