spot_img

Lıfe School’da Öğrenciler Sınavlarla Değil, Ürettikleri Eğitim Çıktılarıyla Değerlendiriliyor

Eğitim, özellikle son yüzyılda sağlam bir gelecek oluşturmak amacıyla bireyler için ortak odak noktası olarak görülüyor.

Kitlelerin zaman içinde oluşturduğu toplumsal ve ekonomik dinamikler yörüngesinde de eğitim anlayışı bir değişim yaşıyor. İdeal olarak kabul edilen eğitim pratiklerinin değişmesi gerektiğini savunan sosyal eğitim girişimi Life School da OECD’nin Eğitimin ve Becerilerin Geleceği 2030 pusulasını takip ederek geliştirdiği metodoloji sayesinde eğitim anlayışına yeni eğitim döneminde yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

Tüm dünyada eğitim krizi devam ediyor. Özellikle 1800’lerde icat edilen fabrika temelli okul modeline hapsolduğu düşünülen klasik eğitim sisteminin yeni dünyanın dinamiklerine uyum sağlayan bireyler yetiştiremediği tartışılıyor.

İnternet çağının getirdiği bilgi patlamasıyla birlikte kaynaklar artmış gibi gözükse de uygun, faydalı ve nitelikli kaynağa ulaşmak git gide zorlaşıyor. Dönüşen dünya dinamiklerini geleneksel eğitim pratiklerinden daha hızlı yakalayarak iş dünyasına girmeye başlayan Z kuşağı, eksikliklerini görünce eğitimin varlığını sorgulamaya başlıyor.

Mevcut eğitime olan inancın kaybolması okul terklerini artırırken, geleneksel eğitimi Z kuşak arasında itibarsızlaştırıyor. Sosyal bir girişim olarak tasarlanan Life School ise eğitime farklı bir anlayışla yaklaşıyor.

Öğrenciler için uzaktan eğitim olarak tasarlanan Life School, fen, matematik ve coğrafya gibi temel eğitimlerin yanında asıl olarak yeni dünyanın gerçekleriyle derlediği ve farklı disiplinlerden oluşan akademilerinin desteğini de veriyor.

Entelektüel altyapısını ve bilgi kaynaklarını paylaşan bir akademisyen topluluğu ile öğrenmeyi daha sosyal, neşeli ve katılımcı hale getirecek öğrenci topluluğunun buluşmasını hedefleyen Life School, OECD’nin Eğitimin ve Becerilerin Geleceği 2030 pusulasını takip ediyor.

Öğrenciler Testlerle Değil, Üretilen İş ve Elde Edilen Çıktılarla Değerlendiriliyor

Bilim insanlarınca hazırlanmış detaylı bir eğitim materyaline sahip olma özelliğiyle ön plana çıkan Life School, pedagojik açıdan çocukların ve gençlerin beklentilerini ve beğenilerini karşılayan yenilikçi bir anlatım yöntemiyle öğrenme süreci yaratıyor.

1 yıl zorunlu, 1 yıl isteğe bağlı toplam 2 eğitim yılından oluşan Life School, öğrencilerin neyi, ne kadar ve nasıl anladığını testler ya da sınavlar üzerinden değil, öğrencinin ürettiği iş, materyal, çıktı ile değerlendirmeyi odağına alıyor.

Üretimlerini önce portfolyo haline getirmek, sergilemek, rekabete girmek, yatırım ve girişimlerde bulunarak öğrencilerin ilgi duyduğu alanların ustalarıyla, projeler yaparak, tartışarak öğrencilere öğrenme ve gelişme imkanı sunan Life School, öğrencilerine geleceğin bilinmezliğinde stratejik pozisyon alabilme özgürlüğüne sahip olma özelliğini de katmaya çalışıyor.

Öğretmen ve öğrenci arasında kuşak farkından kaynaklı oluşan iletişim sorunlarını ortadan kaldırmayı da hedefleyen Life School, öğrencinin pasif olduğu eski sistem yerine oluşturduğu stratejiyle öğrencilerin merkezinde olacağı ve meraklarını daha da açığa çıkartan çalışmalara erişeceği bir eğitim sistemini sunuyor.

Toplumdan Aldığını Topluma Aktaran Bir Eğitim Geleneği  

Toplumsal değişimler karar alıcıların eğitim yörüngesini planlamasında etkili ancak eğitimin yapısı değişimden doğan ihtiyaçlara göre aynı hızla şekillenemiyor. Yaşanılan son yüzyıldaki değişimler eğitim sistemine yansımıyorken her şeyin yeniden tanımlandığı bu dönemde öğrenciler de belirsizliklerle dolu geleceklerine yön verecek nitelikte eğitimin eksikliğini yaşıyor.

Eğitimin vahşi bir şekilde metalaşması, piyasa içerikleri arasında nitelikli eğitimi nadide hale getiriyor. Bu metalaşma sürecine karşılık sosyal bir girişim olan Life School ise toplumdan aldığını topluma geri kazandırma vizyonuyla hareket ediyor.

Bu vizyonla beraber Life School, gelirlerinden oluşturduğu yatırım fonu aracılığıyla öğrencilerin eğitim çıktısı olarak hazırladığı start-up projelerinden seçilen yenilikçi projelere yatırımlar yapıp, öğrencilerinin bu yatırımla gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Demografik farkındalık kapsamında sivil toplum çalışmalarını, belirlenen bu geleneğe paydaş gören Life School, toplumsal cinsiyet eşitliği, hayvan hakları, çevre ve iklim krizi farkındalığı konularında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına destek olarak toplum içi dayanışmanın güçlenmesine katkı sağlıyor.

Yorumlarınız

spot_img

Diğer Başlıklarımız

spot_img

Haber Başlıklarımız